KVKK UYUM DANIŞMANLIĞI

KVKK UYUM DANIŞMANLIĞI

6698  sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun  gereği olarak   işyerinizin Kişisel Verilerin Güvenliği yönünden yapmakla yükümlü olduğu idari ve teknik tedbirler kapsamında;

 • VERBİS sistemine sicil kaydı yapılması,
 • İrtibat kişisi görevlendirilmesi,
 • En az bir Hukukçu içeren Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Ekibi oluşturulması,
 • Sahip olunan veya erişilen kişisel verilerin sınıflandırılması, analiz edilmesi,
 • Veri envanteri hazırlanması,
 • Veri envanterinde ortaya çıkan sonuçların VERBİS sistemine bildirilmesi,
 • Kişisel verilerin korunması, yetkisiz izinsiz kişilerin erişimine kapatılması için idari ve teknik tedbirlerin alınması,
 • İşyerinin kişisel veri envanterinde veya politikalarında değişiklik olması halinde gecikmeksizin VERBİS sistemine işlenmesi,
 • Çalışan, müşteri, iş ortağı, çözüm ortağı gibi kişilerle yapılacak veri alışverişinin veya sözleşmelerin hukuka uygun düzenlenmesi,
 • Çalışan, müşteri, hizmet alıcısı, gibi taraflara yönelik KVKK aydınlatma metinlerinin ve açık rıza beyanlarının hazırlanması,
 • işlemlerinde sizlere rehberlik yaparken,
 • Uyum sürecinin ilk aşaması tamamlandıktan sonra da, danışmanlık hizmetimizi sürekli kılarak, süreci doğru yönetmenize, uygulama aşamasında karşılaşabileceğiniz sorunların çözümünde ve muhtemel cezai yaptırımlara karşı etkili danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
Takip et ve beğen: