YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

*   Bu kapsamdaki hizmetimiz diğer hizmetlerimizle eş güdümlü şekilde yürütülmektedir

Organizasyon başlıklarına göre Kurumsal Check-Up (Gözlem-Anket-Mülakat-Analiz) yapıldıktan sonra;

Elde edilen veriler ışığında;

  1. Kurum/Şirket Politikası Boyutu: Kurumsal hedeflerin güncellenmesi, mevcut yatırımların iyileştirilmesi/geliştirilmesi, verimliliğin arttırılması, yeni yatırımların belirlenmesi
  2. Yönetim Boyutu:Yönetimsel problemlerin saptanması ve sürdürülebilir yönetim ve organizasyon şemasının oluşturulması, iş tanımları ve görev analizlerinin çıkartılması, yönetim ve karar verme sürecinin geliştirilmesi,
  3. Eğitim Öğretim Boyutu: Kurumu benzer diğer kurumlardan ayıracak, özgün eğitim ve öğretim faaliyetleri konusunda, gerekli rehberlik hizmetinin sunulması, akademik başarının arttırılmasına yönelik yapılacak faaliyetlerin planlanması,
  4. İnsan Kaynakları Boyutu: İnsan kaynaklarının istek ve kabiliyetleri doğrultusunda etkili ve verimli kullanılması amacıyla yetenek analizi yapılması
  5. Teknoloji Boyutu:Teknolojik imkanların iyileştirilmesi, geliştirilmesi, güncel teknoloji transferinin sağlanması
  6. Mali Boyut:Cironun yükseltilmesi ve maliyetin azaltılması amacıyla Yeni Pazar alanlarının oluşturulması, fazla giderlerin önüne geçilmesi, SGK ve İŞKUR teşvikleri konusunda kurumun bilgilendirilmesi,
  7. Hukuki Boyut:Tazminat davaları ve İdari Para Cezaları konusunda önleyici rehberlik hizmetleri sunulması,
  8. İSG Boyutu: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gereğinin yapılması, ilgili mevzuat doğrultusunda ortaya çıkabilecek yeni mali yükümlülüklerin önüne geçilmesi, önleyici rehberlik hizmetleri sunulması
  9. Vizyon Boyutu:Sektörün geleceğine yönelik genel ve özel bilgi paylaşımı sayesinde vizyonun güncellenmesi,

SONUÇ: Sunduğumuz profesyonel Yönetim Danışmanlığı/Çözüm-Değişim Mühendisliği Hizmetleri ile bireysel amaçlar, kurumsal amaçlarla uyumlu ve birbirini destekler mahiyete dönüştürülmüş, ortak amacın etkin yayılımı sağlanmış, tüm kurum çalışanları görev, yetki ve sorumlulukları ile kendilerinden beklenen roller konusunda net fikirlere sahip olmuş, kurum çalışanlarının kurumu sahiplenme ve aidiyet duygusu gelişmiş, böylelikle yeni organizasyon yapısına etkin geçiş sağlanmış olur.

 

Yukarıda belirtilen hizmetlerimizden yararlanmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Tel        :     +90 552 250 47 76  E-posta: uzmanrehberiniz@gmail.com

Takip et ve beğen: