İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

6331 sayılı yasanın gereği olarak   kurumunuzun İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden yapmakla yükümlü olduğu iş ve işlemler kapsamında;

** Dosya hazırlama:

  • Risk Analizi Hazırlama (İşyerinizde Risk Değerlendirme Ekibi oluşturarak mevcut riskleri belirleme ve alınacak önlemler konusunda yasal doküman oluşturulur.)
  • Çalışanların Temel İSG Eğitimi,(Görevlendirilecek bir İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi tarafından işyeri tehlike durumunuza uygun olacak şekilde çalışanlarınıza sertifikalı isg eğitimi verilir.)
  • Acil Durum Eylem Planı Hazırlama,(6331 sayılı yasa gereği işyerinizin Acil Durum Planının hazırlanması, acil durum ekiplerinin oluşturulması ve ilgililere tebliğ edilmesi sağlanır.)
  • İşyeri Hekimi Tarafından Çalışanların İşe Giriş Muayenelerinin Yapılmas ı(Tarafımızca yönlendirilecek İşyeri Hekimi tarafından çalışanlarınızın zorunlu olan işe giriş veya periyodik sağlık muayenelerinin yapılması ve her çalışan için çalışabilir sağlık raporu hazırlanması sağlanır.)

** Dosya İnceleme:

  • Mevcut dosyanın ilgili mevzuat açısından uygunluğunun denetlenmesi, (İşyerinizin işyeri tehlike sınıfları yönetmeliğine göre doğru tehlike sınıfının belirlenerek, İSG dosyanızda bulunması gereken dokümanın gözden geçirilmesi ve işyerinizde isg yönünden varsa eksikliklerin raporlanması sağlanır.)

** Uzman Görüşü ve Örnek Bilirkişi Raporu:

  • İşyerinizde meydana gelebilecek muhtemel iş kazası durumlarında Adli Makamlara sunabileceğiniz “Uzman Görüşü” hazırlanır. Ayrıca meydana gelen kaza benzeri olaylar için önceden Yargı Organlarınca değerlendirilmiş “Bilirkişi Raporları” tarafınızla paylaşılır.  Gerekiyorsa sözleşmeli Hukuk Müşavirimizden hukuki destek almanız sağlanır.

Yukarıda belirtilen hizmetlerimizden yararlanmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Tel        : 0 552 250 47 76       E-posta: uzmanrehberiniz@gmail.com

 

Takip et ve beğen: